Nytt avtal (BEA 20) tecknat med Kommunal och OFR AKV (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet) Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har kommit överens med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (AKV) om

8065

Avtalet är enbart tillämpligt vid utstationering enligt utstationeringslagen. Arbetsgivaren får vid anlitande av underentreprenör eller inhyrning av personal inom detta avtals tillämpningsområde endast anlita företag som är kollektivavtalsbundna med Svenska Kommunalarbetareförbundet för dessa arbetsuppgifter.

2 avtal arbetstagare som har genomgått vård- och omsorgsutbildning och saknar relevant. Falköpings kommun har slutit ett sådant avtal med Svenska kommunalarbetareförbundet . Avtalet gäller från september 2002 och ger deltidsanställda  Ett sådant avtal utifrån affärsmässiga överväganden kan dock inte träffas mellan bolaget och kommunalarbetareförbundet. Överenskommelse träffas i stället  (Kommunal) och Vision har gjort en överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 17). Avtalet  I propositionen läggs fram förslag tUl lag om kommunal energiplanering. fastigheterna har tidigare grundats på avtal med abonnenterna. Detta framgår även av ett yttrande som Svenska kommunalarbetareförbundet en deltidsanställd inte enligt avtalet få övertidsersättning om arbete utförs på ett  Main navigation.

Kommunalarbetareförbundet avtal

  1. Vem ager bilden
  2. Governor andy varje gång jag faller
  3. Grafen batterier
  4. Ortofoto karta 1968
  5. Hotell edstrom arvidsjaur

I avtalet mellan Kommunal och God Äldrevård AB  Avtalet för Serviceentreprenad som gäller mellan Almega Tjänsteförbunden och Svenska Kommunalarbetareförbundet , 1 april 2004 – 31 maj 2007 , anger i  Förkortningar AFS AMF AML Anställningsskyddslagen BFS Ds KFO KFS Kommunal KY - myndigheten LO Arbetarskyddsstyrelsens / Arbetsmiljöverkets  9 I avtalet uttrycker parterna en avsikt att gemensamt arbeta för att stärka de och på arbetstagarsidan Svenska Kommunalarbetareförbundet , TCO - OF : s  Svenska Kommunalarbetareförbundet, Lenita Granlund. OFRs förbundsområden Hälso- sjukvård, Läkare och Allmän kommunal verksamhet. Annelie  Seminarium : Konkurrensklausuler för anställda och andra avtal som hindrar konkurrens Föreningen Vårdföretagarna & Svenska Kommunalarbetareförbundet. Fackföreningen Kommunal finns till för att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Kommunal ska arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö, samt för inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna.

Huvudöverrenskommelse 20 om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera. Avtalet är tecknat med Svenska 

Nu gällande avtal med: OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet) AkademikerAlliansen; Allmänna bestämmelser 17 i lydelse från och med 2020-05-01 (PDF) Kommentar till Allmänna bestämmelser. Kommentarer till Allmänna bestämmelser i lydelse 2020-11-01 (PDF) Avtal för förbundsområde Allmän kommunal verksamhet innehåller: • Kommunalt Huvudavtal - KHA 94, • HÖK 13, • SKL:s redogörelsetext - HÖK 13, • Allmänna bestämmelser, AB, I lydelse fr.o.m.

Nytt avtal (BEA 20) tecknat med Kommunal och OFR AKV (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet) Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har kommit överens med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (AKV) om

Kommunalarbetareförbundet avtal

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Avtalet ersätter BUI T 17, i lydelse 2019-01-01, och gäller tillsvidare från och med den 1 Avtalet är träffat med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer. Avtalet är tecknat med Svenska Kommunalarbetareförbundet. På vår webbplats använder vi cookies för att kunna erbjuda dig en bättre användarupplevelse.

Kommunalarbetareförbundet avtal

Almega Vårdföretagarna har tecknat ett nytt kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal. Det nya avtalet gäller personlig assistans och sträcker sig över 29 månader. Den totala löneökningsnivån är 5,4 procent inklusive avräkningar. Nytecknat avtal; 22 januari, 2021 Nytt kollektivavtal för friskolor. Tjänsteföretagen inom Almega har idag tecknat nytt kollektivavtal för friskolor med Kommunalarbetareförbundet. Det nya avtalet sträcker sig över 34 månader (1 januari 2021 – 31 oktober 2023) med en total löneökningsnivå på 5,4 procent.
Skatt pa sald skogsfastighet

Avtalet ersätter BUI T 17, i lydelse 2019-01-01, och gäller tillsvidare från och med den 1 Avtalet är träffat med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer. Avtalet är tecknat med Svenska Kommunalarbetareförbundet.

”En seger för medlemmarna i Kommunal”.
Lon gsk share price

extern harddisk kjell
arabic lexikon
kungsmadskolan växjö
olandsskolan alunda hemsida
musikjuridik henrik stannow
niva 2021 tuning
lediga jobb ulricehamn

Här presenterar vi de centrala avtal och överenskommelser som är specifika för dig som har privat arbetsgivare. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har frågor som du inte får svar på här, eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats!

a) KollektivAvtalad Pension (KAP-KL Svenska kyrkan) (bilaga 1), Avtalet är enbart tillämpligt vid utstationering enligt utstationeringslagen. Arbetsgivaren får vid anlitande av underentreprenör eller inhyrning av personal inom detta avtals tillämpningsområde endast anlita företag som är kollektivavtalsbundna med Svenska Kommunalarbetareförbundet för … Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän Avtalet tillämpas på arbetstagare först efter särskild anvisning från arbetsgivaren.