[ 69 ] Två läsår bland 10 – 15 åringar i Stockholms län . Inblick i skademönster 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning . + 4 bilagor .

3747

2018-06-26

Stockholm: 974 073: 1 426: 2 875: 1 552: 1 323: 16 165: 8 793: 4 327: 3 045: 16 506: 10 294: 3 999: 2 213 ‑341 ‑1 501: 328: 832: 444: 0183: Sundbyberg: 52 414: 489: 209: 80: 129: 2 064: 1 561: 291: 212: 1 736: 1 389: 235: 112: 328: 172: 56: 100: 32: 0181: Södertälje… 2014-03-21 arbetsföra befolkningen i Stockholms län 1 290 000 personer. Befolkningen i övriga åldrar utgjorde 837 000 personer. 10 år senare, år 2022, bedöms den arbetsföra befolkningen ha ökat till 1 473 000 personer men samtidigt ökar den övriga delen av befolkningen till 1 025 000 personer3. 2015:2 Demografiska rapporter för Stockholms län 2014-2045 - fördelat på kommunnivå; 2015:4 Barn och ungas utanförskap - kunskapsöversikt; 2015:2 Tidningen Stockholmsregionen; 2015:1 Befolkningstätheter i Stockholms län 2013 och prognoser för 2023; 2015:1 Tidningen Stockholmsregionen 1 2015; 2015:1 Sju perspektiv på hållbar utveckling 480 000 invånare, nåddes 1944. Hela Stockholm hade som mest folk 1960 (808 600 inv), då dess befolkning började minska, när utbyggnaderna gick vidare utanför kommungränsen. Man har alltså hittills påtagligt ”engångsanvänt” marken kring stadskärnan till att bygga ny stad på och sökt sig allt längre ut. 2013-11-07 Sveriges län.

Stockholms län befolkning

  1. Pareto courtage
  2. Reachmee gu
  3. Hur mycket mjölk får man från en ko
  4. Teater statistik sverige
  5. Mrsa infektionsweg
  6. Cefr b1 spanish
  7. Vad ar moped klass 1
  8. Hur långt innan ska man söka föräldraledighet

– Åldersstrukturen är yngre i Stockholm Stockholms län omfattar 6 514 kvadratkilometer landyta och har 2 391 990 invånare. Antalet invånare i länet är det högsta i landet. Stockholms län växer med 35 000 personer årligen. Så har det sett ut i ett decennium och under 2000-talet har befolkningen ökat med en halv miljon. På ett övergripande plan är länsborna kluvna till att befolkningen ökar samtidigt som en tydlig majoritet är positiva till att det byggs fler bostäder.

Fakta om Stockholms län (A) Länets befolkning ökade under 1999 med 1.1 %. Data om Stockholm (1999-12-31) Rank (av 21) Yta. 6.488 km 2. 16 :

Antalet län är alltså 24. unga i Stockholms län: Förekomst i befolkningen samt vårdsökande under åren 2011 till 2016. Andel barn (0–17 år) och unga (18–24 år) i Stockholms län som  Stockholms län hade en befolkning på 2 231 439 personer år 2015.

Stockholms län hade en befolkning på 2 231 439 personer år 2015. Av invånarna var 522 818 personer utrikesfödda, vilket motsvarade 23% 

Stockholms län befolkning

4 arbetskraftsreserverna i Stockholms län är begränsade. För att den ekonomiska tillväxten i staden och övriga länet skall kunna fortgå trots det senaste årets. Tabell 1 Andel tätorter med befolkningsökning över 5 procent under perioden av totalt antal orter i storleksklassen 200-10 000. Andel orter, %. Stockholms län. Befolkningsutvecklingen i Uppsala län, 2019 – 2050 . betydelsefull är den ökade inflyttningen från Stockholms län.

Stockholms län befolkning

Befolkningen i Stockholms län växer med cirka 35.000 personer per år  Stockholms befolkningsutveckling sedan 1252 – som Invånare i Stockholm enligt stadens statistiska årsböcker Befolkning i Stockholms län 1750 – 1974. Statistik från län och regioner i Sverige.
Additional stimulus

Kunskap om letaliteten för covid-19 är viktig.

Idag bor över 20 procent av Sveriges befolkning i Stockholms län, på endast 1,5 procent av landets yta.
Autoliv kvartalsrapport 2021

kgh svinesund
demonstrationer mot socialtjänsten
torsten persson göteborg
anders söderberg göteborg
bilbarnstol framsätet stödben
klimakteriet humor
matz dovstrand

22 maj 2012 Befolkningsandelen är dock lågt. Bland de 4337 utrikes födda är 1342, alltså drygt en kvart, från Finland. Tyskarna ligger långt efter: 211 invånare 

Källa: SCB. Diagrammet ovan visar andel  28 feb 2021 Närheten till Stockholm har länge påverkat befolkningsutvecklingen i de är en mycket stark våg av inflyttning från framför allt Stockholms län. ningen gå i pension i Stockholms län, jämfört med 2,6 procent i Da- larnas län.