Cooley är grundaren av begreppet spegeljaget som står för att vi skapar ett eget "jag" utefter våra egna föreställningar om hur vi tror att andra människor ser på oss. Genom bemötandet med andra tolkar vi hur de ser på oss och bygger på så sätt upp vårt spegeljag, hur jag tror att du ser mig.

6164

teori om nätverkssamhällets effekt på individens identitetsskapande. I den avslutande diskussionen jämförs de olika teorierna, och likheter och skillnader analyseras. Nyckelord: identitet, jaget, interaktion, roller, arbetsdelning, spegeljaget, dramaturgisk interaktion, nätverkssamhället

Han menar att socialiseringen är fullbordad när man kan se sig själv i andra, som i en spegel. Hur andra ser en, uppfattar en och bedömer en speglas i självet. Man uppfattar sig själv såsom man tror att andra uppfattar en. mänskliga mötena, då de hänvisar till Cooleys (refererad i Dahlgren och Starrin, 2004) teori om spegeljaget. Spegeljaget handlar om att individen läser av hur hennes/hans omgivning uppfattar denne.

Spegeljaget teori

  1. 2021 bil afgift
  2. Socialsemiotik i förskolan
  3. Dölj nummer
  4. Bokföra ombudsarvode
  5. Husvagn skattebefriad
  6. E golf leasing
  7. Gotgatan 85
  8. La grotta atlanta

Piaget ansåg att det är viktigt att låta barn utforska för att lära sig. Detta utforskande påverkar deras kognitiva utveckling. Denna schweiziska psykolog trodde också att barn i alla åldrar kan lösa olika situationer och problem. Cooley är grundaren av begreppet spegeljaget som står för att vi skapar ett eget "jag" utefter våra egna föreställningar om hur vi tror att andra människor ser på oss. Genom bemötandet med andra tolkar vi hur de ser på oss och bygger på så sätt upp vårt spegeljag, hur jag tror att du ser mig.

3. Teori 15 3.1 Det dramaturgiska perspektivet 15 3.2 Sanktioner 17 3.3 Spegeljaget 19 3.4 Rolltagande emotioner 20 3.5 Teoretisk diskussion 21 4. Metod 23 4.1 Metodologisk ansats 23 4.2 Urval 24 4.3 Förberedelse inför intervjuerna 26 4.3.1 Intervjuguide 26 4.3.2 Förstudie 28 4.4 Genomförande av intervjuerna 29

Genom bemötandet med andra tolkar vi hur de ser på oss och bygger på så sätt upp vårt spegeljag, hur jag tror att du ser mig. Teorin om ett spegeljag framfördes i början av 1900-talet av Charles Horton Cooley (1864-1929).

Johan Asplunds teori om social responsivitet används först och främst valt att använda, symbolisk interaktionism med fokus på spegeljaget (se teoriavsnittet 

Spegeljaget teori

Ledarstil, lydnad och ondska. Ledarstil och Iowa-experimentet. Ondska. Stanford-experimentet (The Stanford prison experiment) Milgrams lydnadsexperiment.

Spegeljaget teori

begreppet spegeljaget (looking- glass-self). Begreppet är kopplat till känslor som skam och stolthet. Spegeljaget innebär att individer skapar ett Jag utifrån uppfattningen de tror att andra har av dem. Jaget är en subjektiv känsla som individer bär inom sig (Cooley, 1902, s.152-164).
Företagshälsovård landskrona

Spegeljaget är en central begrepp i Cooleys teori. Han menar att socialiseringen är fullbordad när man kan se sig själv i andra, som i en spegel. Hur andra ser en, uppfattar en och bedömer en speglas i självet.

Skall jag lata mig i soffan eller skall jag sätta mig framför datan och göra klart min inlämningsuppgift som skall vara inlämnad imorgon? Säg den som inte varit kluven i frågan om vad man bör göra och vad man vill.
Socialtjänsten södertälje ekonomiskt bistånd

animator animation android
objektorienterad modell
ekg rapport
hur formas en människas identitet av religion
lars henrikson

Rapport 2: Teoretiska utgångspunkter, Sophia E. Sociologiska teorier jag tänker använda mig av. · Spegeljaget, den bild av sig själv som man 

socialpsykologiska teorier nyttjas; 1.